Ο κώδικας του banner μας:

<center><a href=”http://thesmellofmom.blogspot.gr/“target=”_blank”><img src=”https://lh6.googleusercontent.com/mCZVbjjtik0T80niEl3PkhXZQuIKb1FGvIK1GY75Yg=w280-no“/></a></center>

Exit mobile version